top of page

Historiek

Het Roosenbergkoor is ontstaan uit het Sint-Gregoriuskoor dat in de eerste plaats een kerkkoor was . In 1962 nam Maurice Fierens, samen met andere leden van dit koor, het initiatief om een gemengd vierstemmig koor op te richten dat zowel een taak kon hebben als kerkkoor dan zich verdiepen in de profane zang . Hun eerste concert onder de naam Roosenbergkoor had plaats in november 1962 in de toenmalige zaal van het klooster van de “Maricolen”.  De keuze van “Roosenbergkoor” werd ingegeven door de aanwezigheid van de toen in de dorpskern gelegen Roosenbergabdij.

 

Onder leiding van stichter-dirigent Maurice Fierens, een man met een hart voor muziek, want toen ook dirigent van onze Kon. Harmonie St Cecilia, werd het Roosenbergkoor in Waasmunster vlug na de oprichting een vaste waarde in het plaatselijke culturele leven . Tijdens deelname in 1963, behaalden zij 1ste divisie in het Provinciaal Zangtornooi van Oost-Vlaanderen.

 

Het koor werd door de jaren heen veel gevraagd voor het opluisteren van allerlei festiviteiten en evenementen. We denken hierbij aan de vele huwelijksplechtigheden waaronder hier op het eigenste kasteel Blauwendael, de trouw van een lid van de familie de Lovinfosse of bij de uitreiking van de medailles voor “Laureaat van den Arbeid” in Manta .

Maar ook het ernstige werk ging het Roosenbergkoor niet uit de weg. Daarvan getuigen de vele eucharistievieringen waar het Roosenbergkoor steeds het beste van zichzelf gaf met prachtige uitvoeringen van Gregoriaanse en andere Latijnse missen en zeker niet te vergeten reeds tweemaal een opvoering van de “Roosenbergcantate” in een vernieuwde versie van Georges De Bondt naar een compositie van Lode Ontrop.

In 2009 was het Roosenbergkoor één van de vijf deelnemende koren voor de uitvoering van “Requiem Pro Luna”  met verschillende optredens in omliggende steden en gemeenten.

Verder zijn er buitenlandse reizen geweest, met optredens in zustergemeente Kranska Gora in Slovenië, Frankrijk en Duitsland.

Een deel van onze koorleden is ook verschillende malen meegereisd naar Lourdes om de mis en andere diensten, voor zieken en bedevaarders van het bisdom Gent, op te luisteren.

Tweejaarlijks brengen wij een kerstconcert, wat vorig jaar (2023) niet in de Roosenbergabdij doorging, maar in de kerk van Waasmunster, omdat dat meer mogelijkheden gaf aan de muzikale omlijsting.

Het Roosenbergkoor neemt graag uitdagingen aan en probeert steeds vernieuwing te brengen in haar muzikaal aanbod.

We hebben al deelgenomen aan gezamenlijke initiatieven met andere koren en ook de jaarlijkse mis ter gelegenheid van het naamfeest St. Cecilia in november in de St. Pauluskerk in Antwerpen.

Na de corona epidemie, mochten we verschillende nieuwe leden verwelkomen die eerder in een ander koor zongen.

De laatste twee jaren werden we, door Rotary Sint-Niklaas,  gevraagd een rondgang te doen in rusthuizen om bij de bewoners een extra kerststemming te brengen.

 

Tegenwoordig is Carlo Claes onze inspirerende dirigent.

bottom of page