top of page
image-leden.jpeg

Het Roosenbergkoor is ontstaan uit het Sint-Gregoriuskoor dat in de eerste plaats een kerkkoor was . In 1962 nam Maurice Fierens, samen met andere leden van dit koor, het initiatief om een gemengd vierstemmig koor op te richten dat zowel een taak kon hebben als kerkkoor dan zich verdiepen in de profane zang . Hun eerste concert onder de naam Roosenbergkoor had plaats in november 1962 in de toenmalige zaal van het klooster van de “Maricolen” . De keuze van “Roosenbergkoor” werd ingegeven door de aanwezigheid van de toen in de dorpskern gelegen Roosenbergabdij.

 

Onder leiding van stichter-dirigent Maurice Fierens, een man met een hart voor muziek, want toen ook dirigent van onze Kon. Harmonie Ste Cecilia, werd het Roosenbergkoor in Waasmunster vlug nà de oprichting een vaste waarde in het plaatselijke culturele leven . Tijdens deelname in 1963, behaalden zij 1ste divisie in het Provinciaal Zangtornooi van Oost-Vlaanderen.

 

Het koor werd door de jaren heen veel gevraagd voor het opluisteren van allerlei festiviteiten en evenementen . We denken hierbij aan de vele huwelijksplechtigheden waaronder hier op het eigenste kasteel Blauwendael, de trouw van een lid van de familie de Lovinfosse of bij de uitreiking van de medailles voor “Laureaat van den Arbeid” in Manta .

Maar ook het ernstige werk ging het Roosenbergkoor niet uit de weg. Daarvan getuigen de vele eucharistievieringen waar het Roosenbergkoor steeds het beste van zichzelf gaf met prachtige uitvoeringen van Gregoriaanse en andere Latijnse missen en zeker niet te vergeten reeds tweemaal een opvoering van de “Roosenbergcantate” in een vernieuwde versie van Georges De Bondt naar een compositie van Lode Ontrop.

 

Waar het koorleven zich in het verleden vooral afspeelde in het dorp zelf, kijkt het Roosenbergkoor anno 2012 regelmatig over deze dorpsgrenzen heen voor deelname aan gezamenlijke initiatieven zoals nog recent, haar medewerking aan het “Requiem Pro Luna” in samenwerking met vijf andere koren uit de regio met verschillende uitvoeringen in omliggende steden en gemeenten .

bottom of page